Referenties

Picture12
  1. Integraal kankercentrum Nederland, Nederlandse Kanker registratie: https://www.iknl.nl/nkr-cijfers
  2. Landelijke richtijn niercelcarcinoom, 2010
  3. KWF nierkanker folder 2019
  4. Behandelpad nierkanker: Nederlandse Vereniging voor Urologie – allesoverurologie.nl]
  5. Escudier et al. Annals of Oncology 30: 706-720. ESMO clinical Practice Guideline 2019].