Diagnose

Lees meer over hoe de diagnose gesteld kan worden.

Diagnose

Diagnose

Als op basis van de symptomen de verdenking bestaat op de diagnose nierkanker, zullen aanvullende onderzoeken worden gedaan. De huisarts zal in eerste instantie (door)vragen over de klachten en vragen naar de medische voorgeschiedenis. Als er genoeg redenen zijn voor bezorgdheid zal de huisarts doorverwijzen naar een specialist. Dit kan een uroloog of een internist zijn, afhankelijk van de klachten.

De specialist zal, om die juiste diagnose te kunnen stellen (of het niercelcarcinoom is en in welk stadium de tumor zich bevindt) de volgende onderzoeken verrichten:

Met dit onderzoek wordt naar de bloed- en urinewaarden gekeken met als doel om iets over de conditie van de nieren te weten te komen.

Wanneer er een vermoeden is van niercelcarcinoom zal de specialist willen vaststellen of dit klopt en zo ja, wat de aard van de tumor is. Beeldvormend onderzoek maakt het mogelijk om informatie te krijgen over:

  • De aanwezigheid van een tumor
  • Waar de tumor zich bevindt en hoe groot de tumor is
  • Of de lymfeklieren vergroot zijn
  • Of er sprake is van een doorgroei van de tumor naar omliggende organen en/of de tumor zich naar verder weggelegen organen verspreid heeft.

Er zijn verschillende vormen van beeldvormend onderzoek. Hieronder staat een korte beschrijving van echografie, CT-scan en MRI-scan.

  • Echografie: Door gebruik te maken van geluidsgolven kan gezien worden of een tumor in de nier aanwezig is. Het maken van een echo is vergelijkbaar met het maken van een echo zoals bij zwangere vrouwen. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven worden organen en/of weefsel zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Dit maakt het mogelijk voor de specialist om te zien of er een mogelijke tumor aanwezig is.
  • CT-scan: Een computertomografie-scan (CT) werkt via röntgenstraling. Vaak is bij een CT-scan contrastvloeistof nodig. Meestal krijgt u deze vloeistof tijdens het onderzoek in een bloedvat in uw arm gespoten. Bij sommige CT-onderzoeken moet u van tevoren contrastvloeistof drinken. Door deze contrastvloeistof toe te dienen wordt de zichtbaarheid van de organen vergroot. Deze contrastvloeistof wordt door de nieren uitgescheiden en daarbij is het mogelijk om de nieren goed te onderzoeken. Voor het maken van een CT-scan is het hebben van goed functionerende nieren belangrijk.
  • MRI-scan: Een magnetic resonance imaging (MRI)-scan maakt gebruik van elektromagnetische straling. Deze techniek maakt het mogelijk om dwars- of lengtedoorsneden van het lichaam heel gedetailleerd zichtbaar te krijgen. Dit geeft de specialist een goed zicht op eventuele tumoren. Een MRI-scan kan als alternatief voor de CT-scan dienen, bijvoorbeeld als een CT-scan niet mogelijk is vanwege allergieën voor de contrastvloeistof.

Een biopsie is geen standaardonderzoek bij de diagnose van niercelcarcinoom. Een biopsie kan gedaan worden om een patholoog te laten kijken naar het type tumor en de agressiviteit van de tumorcellen. Bij een biopsie in de nier wordt door middel van een punctie (prikken met een speciale naald), weefsel uit de nier gehaald en naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek door de patholoog. De biopsie vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

Verschillende stadia van niercelcarcinoom

Aan de hand van de onderzoeken kan vastgelegd worden in welk stadium de tumor zich bevindt. Er zijn 4 stadia van de tumor, aangeduid als T1, T2, T3 en T42,3:

Cab illustrations kidneycancer